Aileler

family

İmamoğlu Ailesinin Şeceresi

İmamoğulları’nın Ata Yurdu’nun Türkmenistan ile Kırgizistan olduğu ve Türkmen soyundan geldiği bilinmektedir. İmamoğlu sülalesinde, ela-mavi-yeşil göz rengine ve sarı saç rengine sahip birçok aile ferdi vardır. Özellikle erkekler geniş omuzlu, uzun boylu ve kalıplı bir yapıya sahiptirler.
Semerkant- Buhara yörelerinden göçerek Bağdat’a Kerkük’e Küfe’ye Musul ve Tela fer’e gelip yerleşmişlerdir. Bağdat şehrinde ne kadar kaldıkları kesinlikle belli değildir. Ancak İmamoğulları’nın o günkü en büyüğü olan ve ileri gelenlerinden biri Bağdat şehrinin baş imamı, diğer bir kardeş ise Bağdat kadısı idi. Başka bir İmamoğlu da Bağdat müftüsü olarak görev yapıyordu. Akraba orada çoğalmış ve kalabalık bir beylik durumuna gelmişti.
O devirde şehrin Valisinden sonra Baş İmam-Müftü ve Kadı suçluları Şer-i Mahkemede yargılar idi.
İmamoğlu ailesi fertlerinin şehirde sayısı ve nüfuzunun artmasıyla birlikte,Genişleyen Aileye Mevcut Topraklar Yetmemeye Başladı.Bu durumu değerlendirmek için aile toplantısı yapıldı. Baş İmam başkanlığında büyük bir kalabalığın katılımıyla toplantı başladı. Durum üç gün görüşüldü. Sonuçta aile Bağdat şehrinden göç etmeye karar verdi.(Günümüzden 500-600 yıl önce)
Göçün başlamsıyla, Bağdat’tan ayrılan İmamoğulları Kuzeye doğru yol aldılar. Ailenin bir kısmı Kerkük-Musul şehirleri dolaylarında kaldılar Ailenin büyük çoğunluğu yine Kuzeye doğru yollarına devam ederek Anadoluya kadar geldiler. İlk olarak Adana İlinin çevresine yerleştiler. Bu yerleşim beldesi bu aile tarafından kurulduğu için beldeye İmamoğlu adı verildi. Ailelerden bir kısmı daha kuzeye yol alarak Kahramanmaraş’a, Kayseri’ye ve Malatya’ya yerleşti. Bağdat’tan çıkan bir grup da daha kuzeye giderek Van’a yerleşti. Buraya yerleşen akrabalarımız sert mizaçlı olduklarından bunlar “PERVANOĞULLARI” adı ile anılır oldular. Bu gün hala Van’da büyük bir topluluk olarak yaşamaktadırlar. Aileden Bağdat valisi olan Fettah Bey Küfe veya Bağdat’ta üst düzey görevlerde bulun muştur. Bu zat .Van’a üst düzey yönetici olarak gönderildi. Oğlu BAYRAM PAŞA 12 YIL Van’da Paşalık yapmıştır. Hicri 520
yılında ve 574 yılında Van’da ölmüştür Yerine oğlu İBRAHİM PAŞA Geçmiştir. O da hicri 668 yılında VAN’DA Ölmüştür Yerine oğlu İSMAİL GEÇMİŞTİR. İsmail’in birde Durmuş isimli kardeşi vardı, Hicri 703 yılın da İSMAİL Ölünce yerine İBRAHİM Geçmiştir İBRAHİMİN iki oğlu vardı. HAMİT, MUSTAFA. Hamit’in efradı Ordu ili ve yöresine, MUSTAFA’NIN efradı HOPA’YA Göç etmiştir. Hamit’in oğulları Mustafa, İlyas, Şakır Mehmet’tir. MUSTAFA’NIN oğulları, AHMET, MUSTAFA’DIR. Ahmet HOPA’DA Doğmuş ve yerleşmiştir. Artık nesil bundan sonra MUSTAFA’DAN Devam etmiştir. Mustafa’nın oğulları AHMET(1) –İBRAHİM ‘dir. İBRAHİMİN OĞULLARI MUSTAFA(2) HASAN (3) DURMUŞ(4)’ DUR. Ahmet (1) Körahmetli’nin Atasıdır. MUSTAFA (2) İMAMOĞULLARI’NIN Atasıdır. HASAN (3) Kadıoğlunun Atasıdır. DURMUŞ (4) Balcıoğlu’nun atasıdır. İşte akrabanın şeceresi böylece devam etmektedir.
İmamoğlu ailesinden bir kısmı Kayseri ve Kahramanmaraş’tan batıya yönelerek Konya’ya, Denizli’ye yerleştiler. Kimileri de Sinop’a gelerk Gerze ilçesi çevresine yerleşti. Bir kısmı da deniz yoluyla Sinop’tan Trabzon’a gelerek, Trabzon’un Sürmene ilçesi Köprübaşı Çifteköprü yöresine yerleştiler. İmamoğulları’nın şu an en çok bulunduğu il Trabzon’dur. Trabzon İlinin Köprübaşı ilçesi ana merkez olarak Arsin, Akçaabat, Maçka, Vakfıkebir ilçelerinde İmamoğulları yerleşmiş bulunmaktadır. Bunun yanısıra Köprübaşı’ndan ayrılıp Of ilçesine ve Rize’ye giden, az da olsa, İmamoğlu ailesi vardır. Ayrıca Görele, Ordu ilinde de İmamoğlu bulunmaktadır. Görele’de ki İmamoğulları’nın önde gelen isimlerinden Hasan Ali Yücel, devlet kademesinden Milli Eğitim bakanlığı yapmış bir İmamoğlu ‘dur..
Malatya’da, Samsun’da, Kırşehir Akpınar’da, Bolu Göynük’te, Kocaeli’de, Gebze’de çok sayıda İmamoğlu ve Kadıoğlu ailesinin fertleri ikamet etmektedir.
İmamoğlu ailesi içinde Bağdat Kadısının soyundan gelenlere KADIOĞULLARI, Müftü soyundan gelenlere BALCIOĞLU Baş İmam soyundan gelenlere İMAMOĞULLARI denilmektedir.
Soyadı Kanununun kabulünden sonra hanedanlığa dayanan soy isimler (Lakaplar) yasaklandı. Bu nedenle akraba mensuplarına çeşitli soy isimler verildi. Özellikle İmamoğlu yerine AYAR, MERCAN, ÖZDEMİR, ABANOZ, BALCI, KADI gibi soyadları verildi.
Çok partili demokrasiye 1950 yılında geçildikden sonra yine ailenin ileri gelen büyükleri mahkemelere başvurup eski soyadlarını “lakaplarını” (İmamoğlu-Kadıoğlu-Pervanoğlu gibi) yeniden aldılar. Bazı araştırmacıların özellikle, Çaykara yöresinde yaşayan Fettahoğulları’nın (40.000 kişilik bir aile) aslen Bağdat şehrinde yaşayan
İmamoğlu aile topluluğundan olduklarını belgelere dayandırarak söylüyorlar, bu ailenin bir kısmıda Hatay’a yerleşmişlerdir. Bayburt ve Erzincan’da da azda olsa vardır.
Yukarıda genel hatları ile anlatılmaya çalışılan bilgiler ışığında İmamoğulları hakkında kısada olsa bir bilgiye sahip olmuş bulunuyorsunuz.. Esas itibarı ile Bağdat Valisi FETTAH BEY VAN’A Yönetici olarak atanır. 12 yıl bu ili yönetir ÖLÜMÜNDEN SONRA YERİNE OĞLU Bayram Paşa geçer. O nün ölümünden sonrada İbrahim Paşa geçer.
Bu aile topluluğunun özelliği zeki ve çalışkan oluşudur. Okumak isteyip de bu isteği doğrultusunda davrananlar mutlak suretle üniversiteyi başarı ile bitirmiş, önemli makam ve mevkiler gelmişlerdir.
Akrabadan okuyup ULEMA olanlar arasında Muhammet Efendi, Salih İMAMOĞLU (Trabzon Müftüsü), Ragıp İMAMOĞLU (Ankara Müftüsü), İsmail İMAMOĞLU (Gümüşhane Müftüsü), Hüseyin İMAMOĞLU (Konya Ilgın Müftüsü), Mustafa İMAMOĞLU (Karabük Yenipazar Müftüsü), Osman İMAMOĞLU (Giresun Keşap Müftüsü), Yakup ABANOZ (Araklı Vaizi), Hasan ABANOZ (Trabzon Müftüsü) gibi isimler vardır. İmamoğlu ailesinden Profösör ve doktor olarak: Trabzon Karadeniz Üniversitesi Hastanesinde Baş Hekim dahil 6 Prof.Dr., Numune Hastanesinde doktor, doğum hastanesinde doktor, Ankara’da doktorlar bulunmaktadır. Ayrıca mühendisler, Sayıştay da Ömer Faruk İMAMOĞLU (Hâkim), Fazlı KADIOĞLU (Hâkim) ve niceleri imamlar, öğretmenler, hemşireler yetiştiren bir aile olagelmiştir. Okuyamayanlar veya okumak istemeyenlerden çoğu şu anda büyük esnaf ve iş adamı olarak yaşamlarına devam etmektedirler.
Ayrıca Kayseri’de yaşayan İmamoğullarından Selçuk İmamoğlu, Kayseri Belediye Başkanlığı yapmış, daha sonrada Milletvekili seçilmiştir. Kahramanmaraş’taki akrabalardan Atilla İmamoğlu iki dönem milletvekilliği yapmıştır. Kocaeli’den, bir önceki yasama döneminden Turan İmamoğlu ve bulunduğumuz yasama döneminden Eyüp Ayar milletvekili olarak T.B.M.M’de görev yapmış ve yapmaktadırlar.
Rize’deki İmamoğulları İstanbul’un Kartal ilçesine yerleşmişlerdir. İlçenin ileri gelenlerinden olan İmamoğulları Kum-Çakıl, Akaryakıt, depoları ve Deniz Nakliyat işleri ile uğraşmaktadırlar.
Halen Köprübaşı ilçesinde İmamoğlu-Ayar-Abanoz-Kadıoğlu-

Kadı-Mercan-Balcıoğlu soyadında birçok aile ferdi oturmaktadır. İlçede iki dönemdir Sebahattin İmamoğlu belediye başkanlığı yapmaktadır. Daha öncesinde Hasan İmamoğlu 3 dönem belediye başkanlığı yapmıştır.
Artvin yöresinde de ABANOZLAR adı ile akrabalarımız yaşamaktadır. Bir dönem İstanbul emniyet amirliği yapan “Abanoz” bu akrabalarımızın bir ferdidir. Bu ailenin bazı fertleri Düzce-Akçakoca, İzmit Sapanca ve Arifiye kasabalarında ikamet etmektedirler.
Sinema dalında Türker İnanoğlu Kastamonu’lu olup asıl soyadı İmamoğlu’dur.
Bazı aile büyüklerinin rivayetine göre Orta Asya’nın Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan yörelerinden göçen ailemizin kökleri “İbn-i Sina”ya kadar dayanmaktadır.

Rızvan İMAMOĞLU

Emk.Öğrt.Eğitimci Yazar

Kistanlılar (Köleler – Kölemenoğulları)

İlçemiz merkezinde bugün ayrı soyadları ile birbirlerinden ayrı görünen ama aynı kan bağından olan kişilerin mensubu bulunduğu en büyük sülalenin ismidir “ Kistanlılar (Köleler–Kölemenoğulları) ”

Bu sülaleye mensup olan ailelerin almış oldukları soyadları şöyledir ; Urcan, Atalay, Akpınar , Kuşdemir, Çelebi, Yiğit, Karahan ve Korkmaz . Bu soyadlarını taşıyan aileler birbirleri ile iç içedir. Amca, dayı, yeğen bağları gibi çok belirgin akrabalıklarla birbirlerine bağlı olan ailelerdir. Bu ailerlerden birisi olan “Urcan” ailesi en az nüfusa sahip aile gibi görünse de aslında Atalay, Akpınar ve Kuşdemir soyadlarını taşıyan ailelerin ilk ve en büyük dayılarıdır.

Sülalenin İsminin Şekillenmesi;

Rivayetlere göre ; Köken olarak, Türkistan bölgesinden gelme olduğu için “Haydar Efendi” grubunun büyük ata dedelerinden olan Yusuf Efendiye, halkın kendi şivesi ile kistanlı denmiş ve giderek bu lakap “Kistan Yusuf” haline dönüşerek sıfat halini almıştır. O zamanın şartlarında bu büyüklerin yanlarında hizmet eden köleleri varmış, bu nedenle halk “kölelerin olduğu yer, kölelerin mahallesi” tabirlerini kullanırken bu tabir tüm sülaleye yapışıp kalmış.

Ayrıca bir araştırma kaynağına göre de, Doğu’ dan, İç Anadolu’ ya o günün sancak beylerince sürülen Türkmen boyu olan “Kölemenoğulları” ‘nın da bu sülalenin isminin şekillenmesinde rol aldığı belirtilmiştir. Bu konunun araştırması daha da derinleştirip yazılacaktır. Soyadları itibariyle ayrı sülale gibi görünen bu nesil aslında birbirleri ile tam bir kan bağı içindedir. Bazıları amca çocuğu, bazıları dayı – yeğendir. Bu ailelerden , Akpınar ve Kuşdemir’ ler öz amca çocukları olup, dayıları “Mekikler” diye bilinen grubun büyük dedeleridir. Mekiklerin dayıları da, Akpınar ve Kuşdemir’ lerdir. Ayrıca, Haydar Efendinin anası ve, hanımlarından biri Mekikler olarak bilinen Urcan ailesindendir. Akpınar ailesinin büyüğü olan, Abdurrahman Hoca Efendi’ nin ebesi ve Çilingir Rıza’ nın (Rıza Akpınar) anası da Mekikler’ dendir. Çilingir Rıza’nın anası Zeliha (Zalha) Haydar Efendinin baldızıdır. Çilingir Rıza’ nın hanımı Sayeşte ise Haydar Efendi’ nin kızıdır. Mekikler olarak bilinen aileden olan Gülistan, Kuşdemir ailesinin ebesidir, Gülistanın yani Mekiklerin ebesi Zeynep de Kurtoğulları Sülalesi olarak da bilinen Akpınar ailesinin kızıdır.

Devam edecek…

Turgut Akpınar

– Kavalcılar (Soyadı Korkmaz olanlar) ve Haydar Efendi ile olan bağları –

Kavalcıların ebeleri Kamanlıdır, eşini kaybeden bu hatun’ un yanında birde oğlu vardır, adı ise Hacı Ali’ dir. Haydar Efendi Kamana gider bu hatunu kardeşine alır ve hatun ile birlikte hatun’ un oğlunuda alıp Akpınar’ a getirir. Hatun’ un oğlu Hacı Ali Efendi büyüyünce Haydar Efendi, kız kardeşlerinden birinin kızını Hacı Ali Efendi’ ye verir. Ancak kız buna itiraz edince rivayete göre Haydar Efendi çağırtır yeğenini, sorar “Hacı Ali Efendi’ yi istiyor musun istemiyor musun?” diye. O da utanır susar, Bunun üzerine Haydar Efendi, “bacanın içine girde ordan söyle” der. O da girer ve “istemiyorum” der. Haydar Efendi otoritesinin yeğeni tarafından sarsıldığına tahammül edemez ve bacanın içindeki yeğenini vurur. Ama kararı karardır vurduğu yeğeninin diğer bacısını Hacı Ali Efendiye verir. İşte Kavalcılar diye bilinen Musa Korkmaz (Musa Çavuş) ve Mustafa Korkmaz (Mustafa Çavuş) Haydar Efendi’ nin öz yeğeninin çocuklarıdır. Mustafa Korkmaz da kızlarının adını Meryem ve Döndü koyar, yani Haydar Efendinin öz yeğeni olan anaları ile haydar efendinin vurduğu teyzelerinin adını koyarlar. İşte Korkmaz’ ların Haydar Efendi ile bağları böyle başlar.

Turgut Akpınar

Not: Gönderilen yazılardan doğacak hukuki durumlarda sorumluluk yazarlarına aittir. akpinar.wordpress.com herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Reklamlar

Responses

 1. slm köyünüz çok güzel

 2. ramazan doğanın fotğraflarını görmek istiyom

 3. BASKA AİLE YOKMU KOCA İLÇEDE SADECE 2 AİLE Mİ VAR

 4. gamze akpınarda çokaile varda biz kendiailemizin incelemesini yaptık.

  sende kendiaileniyaza bilirsin.

 5. Evet köyümüz çok güzel.
  Zamanla diğer ailelerde eklenir.
  Ben İmamoğullarındanım

 6. kardesim koca İmamoğullari unutulur mu
  cabuk ekleyin cok merak ettim biz nerden gelmisik aceba??????
  Holanda dan akpinara selamlarrrrrr

 7. arkadaslar sizi kutluyorum, gelecek icin daha cok bilgi hepimizi sevindirecek bir hadise

 8. ya nasıl olurda koskoca hocalar sulalesini yok sayarsanız onuda araştırın

 9. Araştırmaların ve uğraşıların için teşekür ederiz. AKPINAR AİLESİ

 10. İMAMOĞLU AİLESİNİN ŞECERESİ

  ________________________________________
  İMAMOĞLU AİLESİNİN ŞECERESİ

  İmamoğulları’nın Ata Yurdu’nun Türkmenistan ile Kırgizistan olduğu ve Türkmen soyundan geldiği bilinmektedir. İmamoğlu sülalesinde, ela-mavi-yeşil göz rengine ve sarı saç rengine sahip birçok aile ferdi vardır. Özellikle erkekler geniş omuzlu, uzun boylu ve kalıplı bir yapıya sahiptirler.
  Semerkant- Buhara yörelerinden göçerek Bağdat’a Kerkük’e Küfe’ye Musul ve Tela fer’e gelip yerleşmişlerdir. Bağdat şehrinde ne kadar kaldıkları kesinlikle belli değildir. Ancak İmamoğulları’nın o günkü en büyüğü olan ve ileri gelenlerinden biri Bağdat şehrinin baş imamı, diğer bir kardeş ise Bağdat kadısı idi. Başka bir İmamoğlu da Bağdat müftüsü olarak görev yapıyordu. Akraba orada çoğalmış ve kalabalık bir beylik durumuna gelmişti.
  O devirde şehrin Valisinden sonra Baş İmam-Müftü ve Kadı suçluları Şer-i Mahkemede yargılar idi.
  İmamoğlu ailesi fertlerinin şehirde sayısı ve nüfuzunun artmasıyla birlikte,Genişleyen Aileye Mevcut Topraklar Yetmemeye Başladı.Bu durumu değerlendirmek için aile toplantısı yapıldı. Baş İmam başkanlığında büyük bir kalabalığın katılımıyla toplantı başladı. Durum üç gün görüşüldü. Sonuçta aile Bağdat şehrinden göç etmeye karar verdi.(Günümüzden 500-600 yıl önce)
  Göçün başlamsıyla, Bağdat’tan ayrılan İmamoğulları Kuzeye doğru yol aldılar. Ailenin bir kısmı Kerkük-Musul şehirleri dolaylarında kaldılar Ailenin büyük çoğunluğu yine Kuzeye doğru yollarına devam ederek Anadoluya kadar geldiler. İlk olarak Adana İlinin çevresine yerleştiler. Bu yerleşim beldesi bu aile tarafından kurulduğu için beldeye İmamoğlu adı verildi. Ailelerden bir kısmı daha kuzeye yol alarak Kahramanmaraş’a, Kayseri’ye ve Malatya’ya yerleşti. Bağdat’tan çıkan bir grup da daha kuzeye giderek Van’a yerleşti. Buraya yerleşen akrabalarımız sert mizaçlı olduklarından bunlar “PERVANOĞULLARI” adı ile anılır oldular. Bu gün hala Van’da büyük bir topluluk olarak yaşamaktadırlar. Aileden Bağdat valisi olan Fettah Bey Küfe veya Bağdat’ta üst düzey görevlerde bulun muştur. Bu zat .Van’a üst düzey yönetici olarak gönderildi. Oğlu BAYRAM PAŞA 12 YIL Van’da Paşalık yapmıştır. Hicri 520 yılında ve 574 yılında Van’da ölmüştür Yerine oğlu İBRAHİM PAŞA Geçmiştir. O da hicri 668 yılında VAN’DA Ölmüştür Yerine oğlu İSMAİL GEÇMİŞTİR. İsmail’in birde Durmuş isimli kardeşi vardı, Hicri 703 yılın da İSMAİL Ölünce yerine İBRAHİM Geçmiştir İBRAHİMİN iki oğlu vardı. HAMİT, MUSTAFA. Hamit’in efradı Ordu ili ve yöresine, MUSTAFA’NIN efradı HOPA’YA Göç etmiştir. Hamit’in oğulları Mustafa, İlyas, Şakır Mehmet’tir. MUSTAFA’NIN oğulları, AHMET, MUSTAFA’DIR. Ahmet HOPA’DA Doğmuş ve yerleşmiştir. Artık nesil bundan sonra MUSTAFA’DAN Devam etmiştir. Mustafa’nın oğulları AHMET(1) –İBRAHİM ‘dir. İBRAHİMİN OĞULLARI MUSTAFA(2) HASAN (3) DURMUŞ(4)’ DUR. Ahmet (1) Körahmetli’nin Atasıdır. MUSTAFA (2) İMAMOĞULLARI’NIN Atasıdır. HASAN (3) Kadıoğlunun Atasıdır. DURMUŞ (4) Balcıoğlu’nun atasıdır. İşte akrabanın şeceresi böylece devam etmektedir.
  İmamoğlu ailesinden bir kısmı Kayseri ve Kahramanmaraş’tan batıya yönelerek Konya’ya, Denizli’ye yerleştiler. Kimileri de Sinop’a gelerk Gerze ilçesi çevresine yerleşti. Bir kısmı da deniz yoluyla Sinop’tan Trabzon’a gelerek, Trabzon’un Sürmene ilçesi Köprübaşı Çifteköprü yöresine yerleştiler. İmamoğulları’nın şu an en çok bulunduğu il Trabzon’dur. Trabzon İlinin Köprübaşı ilçesi ana merkez olarak Arsin, Akçaabat, Maçka, Vakfıkebir ilçelerinde İmamoğulları yerleşmiş bulunmaktadır. Bunun yanısıra Köprübaşı’ndan ayrılıp Of ilçesine ve Rize’ye giden, az da olsa, İmamoğlu ailesi vardır. Ayrıca Görele, Ordu ilinde de İmamoğlu bulunmaktadır. Görele’de ki İmamoğulları’nın önde gelen isimlerinden Hasan Ali Yücel, devlet kademesinden Milli Eğitim bakanlığı yapmış bir İmamoğlu ‘dur..
  Malatya’da, Samsun’da, Kırşehir Akpınar’da, Bolu Göynük’te, Kocaeli’de, Gebze’de çok sayıda İmamoğlu ve Kadıoğlu ailesinin fertleri ikamet etmektedir.
  İmamoğlu ailesi içinde Bağdat Kadısının soyundan gelenlere KADIOĞULLARI, Müftü soyundan gelenlere BALCIOĞLU Baş İmam soyundan gelenlere İMAMOĞULLARI denilmektedir.
  Soyadı Kanununun kabulünden sonra hanedanlığa dayanan soy isimler (Lakaplar) yasaklandı. Bu nedenle akraba mensuplarına çeşitli soy isimler verildi. Özellikle İmamoğlu yerine AYAR, MERCAN, ÖZDEMİR, ABANOZ, BALCI, KADI gibi soyadları verildi.
  Çok partili demokrasiye 1950 yılında geçildikden sonra yine ailenin ileri gelen büyükleri mahkemelere başvurup eski soyadlarını “lakaplarını” (İmamoğlu-Kadıoğlu-Pervanoğlu gibi) yeniden aldılar. Bazı araştırmacıların özellikle, Çaykara yöresinde yaşayan Fettahoğulları’nın (40.000 kişilik bir aile) aslen Bağdat şehrinde yaşayan
  İmamoğlu aile topluluğundan olduklarını belgelere dayandırarak söylüyorlar, bu ailenin bir kısmıda Hatay’a yerleşmişlerdir. Bayburt ve Erzincan’da da azda olsa vardır.
  Yukarıda genel hatları ile anlatılmaya çalışılan bilgiler ışığında İmamoğulları hakkında kısada olsa bir bilgiye sahip olmuş bulunuyorsunuz.. Esas itibarı ile Bağdat Valisi FETTAH BEY VAN’A Yönetici olarak atanır. 12 yıl bu ili yönetir ÖLÜMÜNDEN SONRA YERİNE OĞLU Bayram Paşa geçer. O nün ölümünden sonrada İbrahim Paşa geçer.
  Bu aile topluluğunun özelliği zeki ve çalışkan oluşudur. Okumak isteyip de bu isteği doğrultusunda davrananlar mutlak suretle üniversiteyi başarı ile bitirmiş, önemli makam ve mevkiler gelmişlerdir.
  Akrabadan okuyup ULEMA olanlar arasında Muhammet Efendi, Salih İMAMOĞLU (Trabzon Müftüsü), Ragıp İMAMOĞLU (Ankara Müftüsü), İsmail İMAMOĞLU (Gümüşhane Müftüsü), Hüseyin İMAMOĞLU (Konya Ilgın Müftüsü), Mustafa İMAMOĞLU (Karabük Yenipazar Müftüsü), Osman İMAMOĞLU (Giresun Keşap Müftüsü), Yakup ABANOZ (Araklı Vaizi), Hasan ABANOZ (Trabzon Müftüsü) gibi isimler vardır. İmamoğlu ailesinden Profösör ve doktor olarak: Trabzon Karadeniz Üniversitesi Hastanesinde Baş Hekim dahil 6 Prof.Dr., Numune Hastanesinde doktor, doğum hastanesinde doktor, Ankara’da doktorlar bulunmaktadır. Ayrıca mühendisler, Sayıştay da Ömer Faruk İMAMOĞLU (Hâkim), Fazlı KADIOĞLU (Hâkim) ve niceleri imamlar, öğretmenler, hemşireler yetiştiren bir aile olagelmiştir. Okuyamayanlar veya okumak istemeyenlerden çoğu şu anda büyük esnaf ve iş adamı olarak yaşamlarına devam etmektedirler.
  Ayrıca Kayseri’de yaşayan İmamoğullarından Selçuk İmamoğlu, Kayseri Belediye Başkanlığı yapmış, daha sonrada Milletvekili seçilmiştir. Kahramanmaraş’taki akrabalardan Atilla İmamoğlu iki dönem milletvekilliği yapmıştır. Kocaeli’den, bir önceki yasama döneminden Turan İmamoğlu ve bulunduğumuz yasama döneminden Eyüp Ayar milletvekili olarak T.B.M.M’de görev yapmış ve yapmaktadırlar.
  Rize’deki İmamoğulları İstanbul’un Kartal ilçesine yerleşmişlerdir. İlçenin ileri gelenlerinden olan İmamoğulları Kum-Çakıl, Akaryakıt, depoları ve Deniz Nakliyat işleri ile uğraşmaktadırlar.
  Halen Köprübaşı ilçesinde İmamoğlu-Ayar-Abanoz-Kadıoğlu-Kadı-Mercan-Balcıoğlu soyadında birçok aile ferdi oturmaktadır. İlçede iki dönemdir Sebahattin İmamoğlu belediye başkanlığı yapmaktadır. Daha öncesinde Hasan İmamoğlu 3 dönem belediye başkanlığı yapmıştır.
  Artvin yöresinde de ABANOZLAR adı ile akrabalarımız yaşamaktadır. Bir dönem İstanbul emniyet amirliği yapan “Abanoz” bu akrabalarımızın bir ferdidir. Bu ailenin bazı fertleri Düzce-Akçakoca, İzmit Sapanca ve Arifiye kasabalarında ikamet etmektedirler.
  Sinema dalında Türker İnanoğlu Kastamonu’lu olup asıl soyadı İmamoğlu’dur.
  Bazı aile büyüklerinin rivayetine göre Orta Asya’nın Özbekistan, Kırgızistan ve Türkmenistan yörelerinden göçen ailemizin kökleri “İbn-i Sina”ya kadar dayanmaktadır.

  Rızvan İMAMOĞLU
  Emk.Öğrt.Eğitimci Yazar
  (umarım imamoğullarının tarihinide siteye eklersiniz) selam……..

 11. Herkese merhaba güzel bir araştırma olmuş, ellerinize sağlık.

 12. s.a bizim buyuklern demesine göre kocaimamoğulları dye anılıyormusuz eskiden sonra imamoğulları daha sonrada su an kullandıgımız İNAN soyadımız var buyuklerin demesi bu ben tamda bilmiyorum su anda SAMSUN/ÇARŞAMBA ilçesinde ailenin buyuk kısmı ben samsun merkezdeyim dogrumu yanlısmı bilmem daha kapsamlı bi bilgi vermek için mil adresimden bana ulasırsanız sevinirim vodafonesertac@gmail.com

 13. Rızvan efendinin kim olduğu ve resmi varsa çok iyi olur teşekrler.

 14. GAMZE hanım ve BEKİR ÇAKIR kardeşlerim. bu sitede verilen bilgiler tarafsız olarak yayınlanıyor. ben TURGUT AKPINAR olarak mensubu olduğum neslin kısmen tarih çesini yazdım.eleştirel yaklaşımınıza saygı duyarım. siz yazdınızmı böyle birşey bakınız RIZVAN DOĞAN isimli dostumuz kendi nesli ile ilgili çok detaylı bir araştırma yapmış. ve yazmış yayınlandı işte..KALDIKİ SİTE NİN YAPISINDA VE KURULUŞUNDAKİ GAYE AKPINARI KÜLTÜREL HER YÖNÜYLE TANITMAKTIR..

  NOT..imamoğlu soyu akpınarda vardır, bu soyun ileri gelenlerinden edinilen bilgiye göre yine akpınarda var olan imam uşağı olarak bilinen nesille ayrı nesil olduklarını beyan ediyorlar BUNUN NE DERCE DOĞRULUĞU VARDIR..

  BİRDE..yazı yazanlar hangi sülaleden kimin nesi olduklarını yazarlarsa tanınması kolay olur.

 15. YÖRÜK ŞÜKRÜ HİKAYESİ,; İlçemiz halkından IŞIKDEMİR soy adını taşıyan ailenin dedesi degerli bir hemşerimiz vardı davudi sesli,dobra ve hazır cevap nüktedan ,saygın bir zat idi..her sohbeti çok hoş olur ve bağlantılı olurdu.yakınımızda meskun İSAHOCALI kasabası vardır ..buranın halkıda çoğunlukla yerel laakab larla anılırlar. İSAHOCALI KASABASININ YARIYA YAKINI DA .AKPINARLILARIN YEGENİ DURUMUNDADIR.birgün bu YÖRÜK ŞÜKRÜ amca İSAHOCALIDAN GELİN ALMIŞ.sonra ziyaret için oraya gitmiş ve isa hocalı köy odasında sohbete katılmış,orada oturan cemaat kendilerini över akpınarlıları yerer miş. ŞÜKRÜ AMCA SİNİR OLMUŞ.yerel şiveyle ne kendinizi övüyonuz lan bir BURÇAK MEVLÜT ÜNÜZ VAR ,BİRDE TURP HALİL İNİZ VAR ALIN KENARA ÇIKIN KALANI ZATEN AKPINAR YEĞENİ DEMİŞ…şükrü amcaya allah rahmet eylesin.

 16. İMAMOĞLU SECERESİNİ YAZAN KARDEŞİMİZ TRABZON MAÇKALIDIR. AKPINARLA BAĞLANTISI NEDİR BUNU YAZMAMIŞ BİLİNMİYOR..

 17. Ben aslen Trabzon Köprübaşi ilçesindem Maçka’ya gidip yerleşenlerdenim. Akrabalarımız sadece AKPINAR’LA İlişkili değildir. Türkiyede 46 ilde ve Iran-Irak -Süriye-Bukgaristan ve Makedon’yada akrabalarımız yaşamaktadir. İMAMOĞLU-KADIOĞLU-ABANOZOĞLU-FETTAHOĞLU Hep kökende bir akrabadır. 45 yıldır araştırıyoru. Bakınız İskilip’li Atif Hoca KADIOLUDUR. . sELÇUK imamolu Kayseri MİLLET VEKİLİ, tURAN imamoğlu mİLLET VEKİLİ(Rize Fındıklılı)Eyup AYAR sAKARYA mİLET VEKİLİ(kARASU’LU) vEYSİkADIOĞLU K.Maraş Millet vekili) tÜRKER inanoglu yönetmen. Tevfik FİKRET mİLLET VEKİLİ VE BAKAN rİZE pAZARLİ) DAHAMI Halise ABanoz ilk kadın millet vekili. Hasan Ali YÜCEL Milli eğitim bakanı Giresun Görele’li ve daha niceler var. Adres verin sizlere İMAMOĞLU ŞECERE KİTABINI GÖNDEREYİM. Selam ve sevgilerimle.

 18. slm olsun herkese.. dostlar bizlerde imamoğullarından geliyoruz ahıskadan buharadan sivas zaraya ordan erzuruma ordan yozgata hala ordayız dedelerimin üçünün de sarıklı taşları var.. osmanlıda paşalık yüzbaşılık yapmışlar beylik halinde göç ederlermiş.. niye bizden hiç bahsetmiyorlar kabulmü etmiyorsunuz bizi 🙂

 19. vay be,Benin adim Atilla ve bizde imamogularindaniz..hehehe cok güzel bisey ya.tam isabet olmus.ayrica sunu da belirtmek isterim:yukarda yaziyor ya,imamogullari genis omuzlu,kalipli olurlar diye,sasirdim kaldim.cok DOGRU 4 erkek kardesis hepimiz geniz omuzluyuz.allah vergisi :)) ne diyeyim :)))
  ben imamogulari bukadarda büyük olcagini tahmin edemezdim.ama baksaniza,biz tam bir asiretmisiz yahu :)))GURUR duyuyorum IMAMOGULLARIYLA!ayrica ben almanyada yasiyorum.karadenizliyiz ama hepimiz ESMERIZ .demekki bundan kaynaklaniyor.ha bide yaziyorki.ela,mavi gözlü sari sacli olan da varmis,evet var,benim amcaogullarini kizlari hepsi SARI MAVI YESIL GÖZLÜLER!

 20. ankarada yeni çöte denilen bir köyde imamoğulları adı ile anılan üç kardeşin torunlarındanım dedelerimizin orte asyadan geldiği hakında kesin bilgiler var aile fertlerin den bazılarının çemişkezek ilçesinde ikamet ettiğini ve halen oradaolduklarını biliyorum imamgil adı ile hala 90 civarında anılan aile fertlerimiz ankarada yaşıyorlar sizinle iletişime geçmeyi çok isterim saygılarımla

 21. ankara yeniçöte köyünde yaşayan imamoğuları ailesinden hala hayatta olan fertleriyle yaptığım göüşmeler sonuçunda sülalemizin orta asyadan geldiğini ve iri yapılı sarışın renkli gözlü ve beyaz tenli olmalarının bize has özelikler olduğnu öğrendiğimde araştırmalarımı genişletmeye karar verdim ve diğer aile fertlerini bir bölümünün doğuda çemişkezek de yaşadıklarını öğrendim hala iMAMGİL adı ile anılan bir ailemiz var ve sizinle iletişime geçmek istiyorum saygılarımla

 22. Bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim. Başarılar.

 23. Merhaba,

  benim Annem Vakfikebir Özdinlerden. Ama herzaman eskiden ailesine Immamoglulari derlermis. Dedemin adi Ismail Özdin. Büyükdedemin adi Ibrahim Özdin.

  Saygilarla

  Yagmur

 24. ülkedeki bütün imamoğulları neden aynı kökenden olsun ki, bana pek mantıklı gelmedi

 25. merhabalar,necok Imamogullari varmis beya.benim baba tarafim Imamogullari simdi Imamlar derler ama bizler cok az sayida Silistre kasabasinda Kuzey Bulgaristan,Tuna nehri Romanya sinirinda olan bir Silistre kasabasi.Kara denizede yakindir.buyuk dedem Imam mis vakitlen bildigime kadar babamin dedesi yani ve koca babamin ismi Imam Huseyin derlermis.Deliorman Ilcesinde bulunan bir Silistre kasabasi.cok merak ettim simdi acaba olabilirmi evellsi zamanlar evel turkiyeden gelmis olabilirmi Imamogullari sulalesi kuzey Bulgaristana.acaba bizimde baglantimiz varmidir turkiyedeki imamogullari ile.kimseler bisiyler bilirse lutfen bana ulasabilirsiniz bilmek istiyorum gcmisimizi.benscorpio77@yahoo.com tesekurler saygilarla Beynur

 26. selam kardeşim ben trabzon arsinliyim. istanbulda yaşıyorum bana imamoğlu kitabını yollamam mümkünmü

 27. mail adresim sernuroz61@hotmail.com telefon numaram 0532 4708797

 28. SELAM OLSUN BÜTÜN İMAM OĞULLARINA. ÖNCELİKLE İMAM OĞLU OLMAKTAN GURUR DUYDUUMU BELİRTMEK İSTERİM BOLE GEÇMİŞİ SAĞLAM TEMEL TAŞLARI SAĞLAM OLAN BİR AYLENİN TORUNU OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM. ADIM. METİN ATALAY.TRABZON OF HAYRAT PINARCA KÖYÜNDEN ES Kİ İSMİ MAKİ.HACI HARUN LARDAN MEHMET ATALAY DAN OLMA HIZIR ATALAYIN OĞLU.İSTANBUL.YENİBOSNADA İKAMET ETMEKTEYİZ. YENİ BOSNAYA .1988,DE FATİH TEN GELDİK.BABAM, HIZIR.ACİLDİR HANİŞU ACAYİP ADAM.KISACASI SİZLERİ TANIMAK BENİ MUTLU ETTİ Y.BOSNADA DERNEİMİZ VAR BÜTÜN İMAM OĞLU AYYİLE FERTLERİNİ BEKLERİZ.ARZU EDENLER FESBUKTA BENİ EKLEYEBİLİR,TEŞEKKÜRLER…:):)

 29. RIZVAN BEY BEN SİZDEN ZAHMET OLMAZSA BİR KİTAP İSTİYORUM MÜMKÜNSE ..:)

 30. ben mehmet kadıoglu trabzon sürmenedenim kocaeli gebzede yaşıyorum dedelerim kadıymış soyum bagdattan geldigini biliyorum ama daha eskisini bilmiyorum dedem kadıymış ama asıl soyumuz imamoglu diye biliyorum saygılar 0536 616 75 13

 31. Dedem hep anlatirdi bu hikayenin benzerini ama biz torunlara cok sacma gelirdi 🙂 madem imamogluysak niye soyadimiz AYAR derdik, ama bunu okuduktan sonra inanmamak icin hic bir neden kalmadi 🙂 emegine saglik 🙂

 32. Beni ekleye bilirsin facebook tan beynur imamoglu memisoglu.benim akrabalarim yenibosnada istanbulda. Tesekurler.

 33. s.a arkadaşlar biz sakaryanın karasu ilçesindeniz.bize hep imamoğulları derler.
  soyadı kanundan öncede öyleymiş ama soyadı kanunundan sonra gürsel soyadını almışız.trabzonda orduda giresunda filan hep akrabalarımız var aslen nereli olduğumuzu bilmiyoruz birinci dünya savaşından sonra ailemiz çok parçalanmış birbirlerini kaybetmişler.bize yardımcı olabilecek kimse varmı bunu nerden öğrenebilirim????

 34. Gursel facebook varsa ekle beni beynur imamoglu memisoglu. Bende bulgaristandan bizlere de hep imamoglu derler. Ama nerelerden gelmisler bilmiyorum. Belkim hep Turkiye azarbaycan tarafindan gocmusler. Selamlar saygilar.

 35. Bana ulasabilirsiniz facebook tan beynur imamoglu memisoglu

 36. Metin atalay mesaj gonderdim ve facebook tan ekledim arkadaslik gonderdim kimse kabul etmedi.

 37. herkese merhabalar,sevgi ve saygılar.yukarıdaki araştırmalar çok güzel olmuş emeyi geçen herkese teşekkür ederim.bende imamoğulları sülalesindenim çanakkale/yenice’de yaşıyorum.atalarımdan gelen bilgilere göre geyiya doğru sayarsak bursa-trabzon-van-türkmenistan ve orta asyadan geldiğimiz söyleniyor.herkesle tanışmak isterim ama çok geniş bir sülaleyiz hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.mail adresim connect_17@mynet.com

 38. İMAMOĞLU, İMANLI İNAN ,İMAMUŞAĞI. İMAMTURANLI, KADIOĞLU, ABANOZLAR HEPSİ KÖKENDE BİRDİR. TÜRKİYENİN 48 İLİNDE Ayrıca IRAK. SURİYE, İRAN, BULGARİSTAN ,TUNUS VE MAKEDONYADA’D İMAMOĞLU BOYLARI VARDIR..

 39. BEN İMAMOGLU MEHMET İNCİ GÜMÜŞHANE KELKİT ÖZEN KÖYÜ DEN SOYUNU ARAŞTIRAN VE COK BİLGİ SAHİBİYİM ANA YURT BUHARA TÜRKMEN İZ BUKADAR SOYUMA DÜŞKÜN OLMAMA RAMEN BİR TÜRLÜ ASİL SOY İSMİMİZİ ALAMADIM YAKINLARIMI BİR TÜR BİR ARAYA GETİREMEDİM DEDEM 1904 DOGUMLU 1993 TE ÖLDÜ SÖYLE DERDİ GÜMÜŞHANE KELKİDE GELDİKLERİNİ DEDELERİ SÖYLERMİŞ BİZİM AİLE GENELLİKLE İMAMLIK YAPMIŞ HALEN AİLEDE ÜC EMEKLİ İMAM VAR SOYAD KANUNUN DA BİZİM AİLE DÖRT SOY İSMİ ALMIŞ BUNLAR İNCİ – AŞKİN – GÜNSEVER – AKARSU TABİ BUNLAR BİRBİRLERİNDEN AYRI ŞEHİRLERDE OLDUKLARI İCİN HATTA İKİ KARDEŞİN SOY İSMİ DE FARKLI HA ŞUNUDA SÖYLEYİM İSKİLİPLİ ATIF HOCA İMAMOGLU SÜLALESİNE MENSUPTUR GÜMÜŞHANE DEN İSKİLİP OSMANLI MEDRESESİNDE TAHSİLİNİ YAPTIKTAN SONRA İSKİLİPE YERLEŞMİŞTİR RIZVAN İMAMOGLU KARDEŞİM SECEREYİ YAZDIGIN KİTABI İSTİYORUM BÜTÜN İMAMOGLU SÜLALESİNİ SAYGIYLA SELAMLIYORUM ALLAHA EMANET EDİYORUM

 40. saltıklar nereden geldi ? ltfen söyler misiniz….

 41. Sayın Rızvan İmamoğlu,
  Bizim sülalemizde İmamoğlu sülalesi, Görele Haydarlı köyüne yerleşmiş atalarımız, Görele’ye de Vakfıkebir’den geldiği ifade edilmekte ve ben böyle biliyorum, insanın geçmişi hakkında bilgi öğrenmesi ne kadar güzel bir duygu, şimdiki soyadımız Keskin olarak geçmektedir ve bildiğim kadarıyla Vakfıkebir’de de aynı sülaleden aynı soyadla yaşayan akrabalar olduğunu öğrendim.
  Sizden istirhamım, İmamoğlu sülalesini (seceresini) yazan bu kitaptan bende bir tane edinmek istiyorum.Gönderirseniz gerçekten çok memnun olacağım,
  saygılarımla,
  adresim:
  Hasan Keskin
  Yavuz Sultan Mah.Rıhtım Cad. Özpetek Sitesi D Blok No:80 Kat 3
  D.8 DERİNCE-KOCAELİ Posta Kodu :41900
  TEL: 532 363 59 58

 42. ben cafer butun akrabalarimla goruselim 05360571321 saygilar….

 43. BEN İMAMOGLU MEHMET İNCİ GÜMÜŞHANE KELKİT ÖZEN KÖYÜ DEN SOYUNU ARAŞTIRAN VE COK BİLGİ SAHİBİYİM ANA YURT BUHARA TÜRKMEN İZ BUKADAR SOYUMA DÜŞKÜN OLMAMA RAMEN BİR TÜRLÜ ASİL SOY İSMİMİZİ ALAMADIM YAKINLARIMI BİR TÜR BİR ARAYA GETİREMEDİM DEDEM 1904 DOGUMLU 1993 TE ÖLDÜ SÖYLE DERDİ GÜMÜŞHANE KELKİDE GELDİKLERİNİ DEDELERİ SÖYLERMİŞ BİZİM AİLE GENELLİKLE İMAMLIK YAPMIŞ HALEN AİLEDE ÜC EMEKLİ İMAM VAR SOYAD KANUNUN DA BİZİM AİLE DÖRT SOY İSMİ ALMIŞ BUNLAR İNCİ – AŞKİN – GÜNSEVER – AKARSU TABİ BUNLAR BİRBİRLERİNDEN AYRI ŞEHİRLERDE OLDUKLARI İCİN HATTA İKİ KARDEŞİN SOY İSMİ DE FARKLI HA ŞUNUDA SÖYLEYİM İSKİLİPLİ ATIF HOCA İMAMOGLU SÜLALESİNE MENSUPTUR RIZVAN İMAMOGLU KARDEŞİM SECEREYİ YAZDIGIN KİTABI İSTİYORUM BÜTÜN İMAMOGLU SÜLALESİNİ SAYGIYLA SELAMLIYORUM ALLAHA EMANET EDİYORUM

 44. bilgilendirdiğiniz için tşk.ler
  kayseri’den kadıoğlu sülalesinden mustafa soylar

 45. gerçekden öyle bizim sülale,esmer kara yağız,sarışın,mavi göz,ve kumral ve çok sinirli,ve bir o kadarda merhametli ve soyadı kanunu nedeni ile yılmaz soy ismini aldık ama halen imamoğlu diye çağrılırız ve görmek isterseniz trabzon fener köyü(yoroz burnu)buyrun.bildiğimiz en son dedemiz sultan ahmette vaizlik yada imamlık yapmış.aynı zamanda tüfek işi ile uğraşırmış ve kaza ile veya başka bir nedenlede olabilir adam vurmuş bu yüzden izmir menemene gelmiş,oradan erzurmunkaradeniz tarafına göç etmiş ki belkide köprü başına olabilir çünkü buradaki kardeşlerimiz bize çok benziyor,,,,daha sonra buralarda evleniyor,dört erkek çocuğu oluyor,kızı olduğuna dair bilgimiz yok,,bu dört çocukdan biri yanına kalıyor,biri rize aspet^’ e iniyor ,,diğeri trabzon seraya(yıldızlı)geliyor ve bir diğeri giresuna yerleşiyor,trabzon seraya yerleşen bizim dedemiz hasan,,o zamanlar ağalık devri,tahminen herkes ağaya çalışıyor,ve hasan dedemiz evlenme yaşına geliyor ve evleniyor ama malesef o zamanlar evlenen kişi zevcesini ağaya vermek zorunda,,hasan dedemiz buna karşı çıkıyor ve ağayı vuruyor,karısını yanına alıp deniz yoluyla batıya kaçıyor,o zamanlar karadeniz sahilleri ıssız ve yol yok,deniz yolu ile de fazla yolculuk yapma imkanı olmadığından,ancak bugünkü yoroz burnuna varıyor o zamanlar yoroz denizden başlayan dik yamaçlı birr dağ ve eynesilliler o dağları yazları yayla olarak kullanırlarmış,hasan dedemiz buraya yerleşiyor ve köyün yarısını zapt ediyor.ve adı tarihe ağayı vurduğu için kahraman hasan olarak geçiyor,burada oğlu magul osman,mehmet,,,magul osman oğlu,hüseyin,,hüseyin oğlu haşım,,haşım oğlu hüseyin,,hüseyin oğlu hasan(babam)ve bizlere kadar geldi tabi yazamadığım bir sürüü akrabam.isimlere dikkat ediyormusunuz,,,büyüklerimizin adları sil sile yolu ile devam ediyor,,bu arada bizde haydar,ibrahim,adlarıda var,tabi en çok hasan,hüseyin,osman mevcut,hakikaden bunlar çok sinirli,,kahraman hasanın mezarı şu anda yoroz tünelinin üstünde mevcut,bizim ev o tünelin üstünde.ama şu an yalovada memur olarak görev yapmakdayım ve yalova atatür statının amirliğinida yapıyorumabim ibrahim balıkçılık,ve köydeki amcam çocukları hep balıkçılıkla uğraşır,hatta karadenizin en büyük balıkçılarından ergün kardeşler büyük halamın torunlarıdır(ergün kardeşler com.)hülasa her nerede bir imamoğlu kardeşim varsa hepsine selam olsun.geçmişlerimize allah rahmet eylesin.

 46. seyit imamoglu torunlarındanda biri benim adım muhammed emin talay.. cedim pegember soyundan geliyor

 47. Arkadaşlar bende imamoğullarındanım ama şu anki soyismim farklı benim babamın dedesine imamoğullarından sakallının Ömer derlermiş başkada bi bilgim yok Trabzon yöresinden miş ama zamanında Tokat Erbaa mürüs köyüne göç etmiş benim bilgim bu kadar sülaleyi tanımak istiyorum ama çok zor herkes yabancı kimse irtibat kurmuyor

 48. sayın rizvan imamoğlu bana imamoğlu sülalesinin kitabını gönderirmisin adres. sağlık ocağı küme evleri afet blokları kat2 d.4 çaykara /trabzon

 49. Beni eklerseniz sevinirim simdiden tesekurler. Bende kuzey bulgaristandan Imamoglu sulalesinden. Facebook tan ekleyin beynur imamoglu memisoglu diye. Tesekurler.

 50. Merhabalar Bu Bilgiler Doğrumu Bilmiyorum Lakin Dedelerim Bağdattan Gelmiş Malatyaya Yerleşmişler Soy Adı Kanunuyla Özdemir Soy adını Almışlar Çok Zenginlermiş Koca Bir Köyü Almışlar Alişar Denen 1800-1880 Yıllarında ki Kuraklıkta Büyük ambarlarını Açıp Halka Aş Buğday Arpa Dağıtmışlar Bununla İlgili Bilgisi Olan Varmı Arkadaşlar Yardımcı Olabilirmisiniz Soy Adı Kanununa Kadar Secereler Elimde Mevcut Ve Osmanlı Arşiv Kayıtlarını İnceliyorum Ama İşe Nasıl Başlıyacağımı Bilmiyorum Bu Arada 45 Yıldır istanbulda Yazşıyorum 26 Yaşımdayım sık sık girip kontrol edeceğim mail adresim muharrem.ozd@hotmail.com fikirleriniz için mail atabilirsiniz.bu arada ırksal özelliklerin bir kısmı tutuyor uzun boy geniş omuz beyaz ten ama göz rengi tutumuyor sanıırım imamoğllarındanız

 51. imamoglu secersi seyitlikten gelmedir ben imamoglu torunlarından Muhammed emin Talay. diyarbakır imamoğlu

 52. selam ben trabzon-tonyalıyım soyadım günaydın ama babamlar osmanlıda lakabımızın kadıoğlu olduğunu söyler ve trabzona kahramanmaraşdan geldiğini söyler büyük ihtimalle soyumuz bu

 53. Sayın Rizvan İmamoğlu,
  bu linki şu an Trabzonda görev yapan oğlum bulmuş , büyük bir heyecan ile bizlere illetti ,biziler de imamoğlu sülalesinden geliyoruz ,
  ancak Bulgaristan göçmeniyiz,1710 yıllara kadar geçmişimizi biliyoruz.
  En sık tekrar eden isimlerden biri de İbrahim.Sülalemiz mensuplarının tamamı tarif etmiş olduğunuz ırkii özlliklere tıpa tıp uyuyor saç,boy ve göz rengi.
  Benim atalarım Bulgaristanın Omurfakıh köyünde 1298 yılında Avrupa kıtasına inşa edilen ilk Türk İslam eserini ,Derviş Bey camisini inşa eden akıncılar.
  Daha sonra ki yıllarda bir kısmı Eskişehir e göç etmişlerdir.
  Tarif etmiş olduğunuz ırki özelikler bire bir uymaktadır.
  Ben de sizden bir kitap rica ediyorum.
  Sevgi ve saygılarımla.
  Faik Yılmaz

 54. Merhaba Hocam Saygılarımı sunarak başlamak istiyorum.Ben de Kitabınızdan bir tane rica etmek isterim.Aile soyağacımı derinlemesine bilmek ve öğrenmek adına.Ben bir önceki Emailin atan Faik Yılmaz ın oğluyum.İngilterede mühendislik okudum ve almanyada mühendis olarak çalışıyorum.İmamoğulları sülalesine mensubum ve bu kadar geniş, asil ve hayırlı bir aileye ait olduğumu yazınızda öğrendim.İbrahim paşa avusturya savaşında 1700 lü yıllarda cihad yaparken vuralarak şehid olan 6. kuşak dedem olur.Babamında bahsettiği gibi Derviş bey camiisini inşa eden ve yüzlarca bakımını yapan aile olarak geçmekteyiz.Halen var olan camii duvarları sağlam fakat yıkık bir şekilde durmaktatır.Bulgarların zulüm ve engellerinden sanıyorum.Ailece türkiye göç ettik 1989 da ve bahsettiğiniz bir çok başarılı alanda eğitimini tamamlamış ve devam eden pilot ve mühendis barandırmaktayız çekirdek ailemizde.İmamoğulları şeceresinin öz be öz mensubu olduğumuzu bilmekteyiz.Lütfen kitabınızdan bir adet rica ediyorum.Almanya hamburgtan sevgilerle.Kitabı ulaştırma konusunda bilgi almak istiyorum.
  Saygılar


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: